top of page
Search

Období korporátních dluhopisů

Výhled na snižování sazeb ČNB se opět oddaluje, nicméně je již v dohledné době nevyhnutelný. Akcie za sebou nemají dobrý rok a vše nasvědčuje tomu, že ani v nejbližší době se trend otáčet nebude. Co to znamená pro investora?

Investorovi se nyní naskýtá příležitost využít produktů, nabízejících fixní výnos na delší období a zajistit si v nich aktuální zvýšený výnos, který je nyní vyhnán vysoko právě sazbami ČNB. Není neobvyklé dnes získat od stabilních a perspektivních společností úrok nad 8 až 9 procent a zafixovat si ho na další klidně i 3 roky. To je statisticky nejbezpečnější způsob, jak v následujících letech efektivně porážet inflaci a přesto se nemuset zamykat k delšímu investičnímu horizontu, jako by to bylo nejspíše potřeba například u akcií.

Korporátní dluhopis je navíc regulovaný instrument s jasně danými parametry (výnos, splatnost, výplata úroků apod.). Je zapotřebí být samozřejmě ostražitý a vybírat si pouze prověřené společnosti s dobrým business modelem.17 views0 comments

Commentaires


bottom of page